نگاهی به تعرفه های طراحی سایت
تعرفه طراحی سایت شخصی

سایت شخصی

4.5
میلیون تومان
 • 5 صفحه ریسپانسیو
 • سئو مقدماتی
 • تم اختصاصی
 • دامین رایگان .ir
پایه

سایت شخصی

6.5
میلیون تومان
 • 7 صفحه ریسپانسیو
 • سئو مقدماتی
 • تم اختصاصی
 • دامین رایگان .com و ir
اقتصادی

سایت شخصی

10.5
میلیون تومان
 • 15 صفحه ریسپانسیو
 • سئو مقدماتی
 • تم اختصاصی
 • دامین رایگان .com و ir
ویژه
تعرفه طراحی سایت شرکتی

سایت شرکتی

7.5
میلیون تومان
 • 5 صفحه ریسپانسیو
 • سئو مقدماتی
 • تم اختصاصی
 • دامین رایگان .com
پایه

سایت شرکتی

15.5
میلیون تومان
 • 7 صفحه ریسپانسیو
 • سئو مقدماتی
 • تم اختصاصی
 • دامین رایگان .com و ir
اقتصادی

سایت شرکتی

22.5
میلیون تومان
 • 15 صفحه ریسپانسیو
 • سئو مقدماتی
 • تم اختصاصی
 • دامین رایگان .com و ir
ویژه
تعرفه طراحی سایت فروشگاهی

سایت فروشگاهی

10.5
میلیون تومان
 • مناسب فروشگاه کوچک
 • سئو مقدماتی
 • تم اختصاصی
 • دامین رایگان .com
پایه

سایت فروشگاهی

20.5
میلیون تومان
 • مناسب فروگاه بزرگ
 • سئو مقدماتی
 • تم اختصاصی
 • دامین رایگان .com و ir
اقتصادی

سایت فروشگاهی

40.5
میلیون تومان
 • مناسب هایپر مارکت
 • سئو مقدماتی
 • تم اختصاصی
 • دامین رایگان .com و ir
ویژه
تعرفه طراحی سایت خبری

سایت خبری

10.5
میلیون تومان
 • مناسب خبرگذاری کوچک
 • سئو مقدماتی
 • تم اختصاصی
 • دامین رایگان .com
پایه

سایت خبری

15.5
میلیون تومان
 • مناسب خبرگذاری بزرگ
 • سئو مقدماتی
 • تم اختصاصی
 • دامین رایگان .com و ir
اقتصادی

سایت خبری

25.5
میلیون تومان
 • ویژه خبرگذاری های بزرگ
 • سئو مقدماتی
 • تم اختصاصی
 • دامین رایگان .com و ir
ویژه
خدمات ویژه

مارکت پلیس

6.5
شروع قیمت
 • مناسب رشد کسب کار
 • چند فروشگاهی
 • تم اختصاصی
 • ویژه سایت های فروشگاهی
متغییر

چند زبانه

4.5
به ازاری هر زبان
 • مناسب جهت تجارت جهانی
 • قابلیت های اختصاصی
 • تم اختصاصی
 • ترجمه و تبدیل صفحات توافقی
متغییر

سیستم رزرو

5.5
شروع قیمت
 • مناسب پزشکان،سالنهاو...
 • مشاغلی که نیاز به وقت دارند
 • تم اختصاصی
 • سیستم رزرو هتل توافقی
متغییر
توسعه وب سایت

ساخت پلاگین

؟
قیمت ها توافقی
 • ساخت پلاگین اختصاصی
 • حجم کمتر کارایی بیشتر
 • قابلیت آپدیت توافقی
 • مالکیت انحصاری
متغییر

ساخت تم

؟
قیمت توافقی
 • ساخت تم اختصاصی
 • تمرکز روی نیاز شما
 • قابلیت آپدیت توافقی
 • استفاده از سیستم های روز
متغییر

توسعه سایت

؟
قیمت توافقی
 • کم کردن پلاگین جهت سئو
 • رفع نیاز های ویژه
 • بهبود عملکرد
 • آپدیت توافقی
متغییر